V nedeľu 15. novembra 2020, v deň 350. výročia úmrtia J. A. Komenského, otvára České centrum Bratislava v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR na Slovensku outdoorovú výstavu symbolicky umiestnenú na Komenského námestí. Citlivý kurátorský výber Jaroslava Anděla nám ponúka netradičné prepojenie Komenského textov s jedinečnými kolážami Miroslava Huptycha.

Labyrinte sveta a raji srdca, najznámejšom diele Jána Amosa Komenského, putuje hlavný hrdina mestom, ktorého podoba slúži autorovi ako alegorický obraz sveta. Spojenie mestského útvaru s rozprávaním symbolického príbehu ponúka zaujímavú inšpiráciu pre plánovanú revitalizáciu Komenského námestia.

Kurátor výstavy Jaroslav Anděl vybral nadčasové pasáže Komenského textu a inšpiroval nimi českého grafika Miroslava Huptycha, ktorý ich doplnil kolážovými ilustráciami. Divák sa tak na chvíľu stane pútnikom Komenského svetom a účastníkom jeho príbehu. Táto účasť prepája rôzne časové a významové roviny, a tak obohacuje urbánnu realitu o nové významy a zároveň aktualizuje myšlienkové dedičstvo Jána Amosa Komenského v roku 350. výročia jeho úmrtia.

 

Realizácia výstavy: 

Autor projektu a príprava textovej časti: Jaroslav Anděl

Iniciácie a koordinácia projektu: Monika Koblerová, České centrum Bratislava

Autor výtvarnej časti: Miroslav Huptych

Grafické spracovanie: Aleš Prstek

Preklad: Petra Darovcová, České centrum Bratislava

Produkcia projektu: České centrum Bratislava a Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku. 

Vznikla v spolupráci Veľvyslanectvom ČR na Slovensku a s podporou Metropolitného inštitútu Bratislavy.


Viac o výstave: http://bratislava.czechcentres.cz/program/event-details/vystava-komensky/