Účinkujú žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy v Modre a ich hostia.

Ani na tomto ročníku festivalu nebude chýbať vystúpenie Základnej umeleckej školy v Modre. Zaznejú tóny svetových autorov v podaní mladých interpretov, ktorí stoja na začiatku svojej hudobnej kariéry. Zastúpené budú klávesové, sláčikové a dychové nástroje. Toto podujatie veľmi obohacuje žiakov umeleckej školy a, samozrejme, nielen ich, pretože prináša stretnutie profesionálnych umelcov s nádejnými talentmi.

Základná umelecká škola v Modre má dlhú, viac ako 70 ročnú tradíciu, počas ktorej priviedla k rôznym formám umenia množstvo mladých ľudí. Pedagógovia školy poskytujú deťom kvalitnú, profesionálnu edukáciu a s vášňou odovzdávajú žiakom svoje skúsenosti. Škola ponúka na výber vzdelanie v rôznych odboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom. Cieľom školy je prepájanie odborov a ich vzájomná kooperácia na rôznych kultúrnych, spoločenských a školských podujatiach. Najdôležitejším cieľom našej školy je vzbudiť v deťoch lásku k umeniu bez rozdielu veľkosti talentu. Pretože tak, ako je dôležité podporovať nádejné talenty, aby z nich vyrástli profesionálni interpreti, rovnako dôležité je vychovávať silnú generáciu kvalitných poslucháčov a kritikov umenia s vlastným názorom.

Vstup voľný.

>> PROGRAM CELÉHO FESTIVALU HUDBA MODRE <<