Vyhľadať podujatie
events/2019/11/admid0000/images/450X338__svk_khbz_10285.jpg

MOC BEZMOCNÝCH

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Novembrová revolúcia ako významný politický medzník zásadne ovplyvnila úlohu a vnímanie umenia v spoločnosti. Jej dopad na vývoj umenia ukáže nová výstava v Kunsthalle Bratislava, ktorá sa zameriava na politické aspekty v slovenskom a českom vizuálnom umení po roku 1989. Dôležitým prvkom výstavy bude medzinárodný česko-slovenský rámec. Vďaka spoločnej minulosti a vďaka intenzívnemu vzťahu na poli kultúry sú výtvarné scény oboch krajín výrazne prepojené a navzájom sa neustále ovplyvňujú.

Kurátorka: Lenka Kukurová

Vystavujúci umelci a umelkyne:
Dalibor Bača, Juraj Bartusz, Radovan Čerevka, Jiří Černický, David Černý, Anton Čierny, Jiří David, Pavlína Fichta Čierna, Guma Guar, Oto Hudec, Peter Kalmus, Jana Kapelová, Kassaboys, Lenka Klodová,  Daniela Krajčová, Milan Mikuláštík, Michal Moravčík, Michal Murín, Ilona Németh, Nová věčnost, Martin Piaček, Pode Bal, Tomáš Rafa, Rafani, Rudolf Sikora, Aneta Mona Chisa a Lucia Tkáčová, Martin Zet, Ztohoven

Pri príležitosti okrúhleho 30. výročia Nežnej revolúcie sa v novembri predstaví kolektívny projekt kurátorky Lenky Kukurovej s pracovným názvom Umenie v politickom kontexte (politické aspekty v slovenskom a českom vizuálnom umení po roku 1989). Výstava i plánovaná publikácia tematicky odkazujú na revolúciu ako významný politický medzník, ktorý zásadne ovplyvnil úlohu a vnímanie umenia v spoločnosti. Projekt bude skúmať súčasné umenie, ktoré kriticky reflektuje spoločenské problémy v českom a slovenskom socio-politickom kontexte. Zámerom výstavy je aj mapovanie foriem, prostredníctvom ktorých sa rozličné politické témy odrážajú v dielach a výtvarných programoch umelcov a umelkýň na Slovensku a v Česku. Vynútená „angažovanosť“ umenia mala v minulosti za následok devalváciu tohto pojmu. Výstava spolu s publikáciou budú reflektovať jeho postupný návrat do umeleckej a umenovednej praxe.

Viac info: www.kunsthallebratislava.sk

Trvanie výstavy:  21.11.2019 18:00 - 2.2.2020
Miesto: Bratislava, Kunsthalle Nám. SNP č. 12

foto (C) Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčova - Clash! (pohľad na inštaláciu v KINDL – Centre for Contemporary Art, Berlín)2012, Foto: Jens Ziehe