Výstava Olji Triašky Stefanović sa obracia k problematickej histórii bývalej Juhoslávie, obracia sa ku krajine jej  pôvodu.  V projekte autorka kombinuje rodinnú anamnézu 80. a 90. rokov 20.storočia na pozadí rozpadajúcej sa multietnickej Juhoslávie. Výstava je tak príkladom toho ako sa tzv. „veľké dejiny“ premietli do „malých dejín“. Aký dopad mali politické rozhodnutia na životy  konkrétnych ľudí.

Autorka pre expozíciu realizovala fotografie, ktorými dokumentovala pozostatky kultu juhoslovanského prezidenta Josipa Tita, pozostatky oficiálnych stavieb titovského režimu. Súčasťou expozície sú aj fotografie mnohých pamätníkov, ktoré sa budovali v druhej polovici 20.storočia ako pripomenutie vojnových a etnických konfliktov v čase druhej  svetovej vojny. Ich protiváhou sa na výstave stávajú fotografie, ktoré dokumentujú pozostatky občianskej vojny 90.rokov. Celok na výstave uzatvára rodinná anamnéza autorky, rodinné fotografie, rozsiahly archív novinových výstrižkov, ako aj systematická práca v mapovaní jednotlivých politických udalostí a proklamácií.

Výstava nabáda diváka k aktívnemu premýšľaniu o histórii, politike, vojne, ale aj o pamäti, zabúdaní a napokon aj o viere v budúcnosť, o nádeji.

Súčasťou expozície je aj malá prezentácia vzájomných česko – slovenských vzťahov. Napokon príbeh bývalej Juhoslávie nie je tak mimoriadne vzdialený príbehu o Československu. Bratstvo a jednota bývajú pod tlakom kritických udalostí  emocionálne radikalizované a v istom momente  sa bratská láska zmení na nenávisť a zlobu. 

Bohunka Koklesová

Bratstvo a jednota
Autorka: Olja Triaška Stefanović
Miesto: Mirbachov palác
Vernisáž: 11. 6. 2020 o 18.00
Trvanie výstavy: 11. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Otvorené denne: /okrem pondelka/ 11.00 - 18.00
Kurátor: Bohunka Koklesová

Pozvánka na stiahnutie tu.
Tlačová správa na stiahnutie tu.
Podujatie nájdete aj na facebooku.

Sprievodný program k výstave:

štvrtok 18. 6. 2020 | 17.00
verejnosť
OLJA TRIAŠKA ŠTEFANOVIĆ – KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S AUTORKOU A KURÁTORKOU
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Výstavou vás prevedie autorka Olja Triaška Štefanović spolu s kurátorkou Bohunkou Koklesovou.
Vstupné: 2 €; zľavnené 1,50 €; študenti výtvarného zamerania zdarma; pre limitovaný počet osôb rezervácia potrebná na vzdelavanie@gmb.sk

piatok 13. 9. 2020
verejnosť
OLJA TRIAŠKA ŠTEFANOVIĆ
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Finisáž výstavy a krst katalógu.