Poďte s nami pozorovať majestátne orliaky morské a vodné vtáctvo zimujúce v Podunajsku.

Počas zimných mesiacov sa v blízkosti Dunaja zdržuje väčšie množstvo orliakov morských – charizmatických dravých vtákov viazaných na vodné prostredie. Koniec januára a február s relatívne vyrovnaným počasím býva dobrým obdobím na ich pozorovanie. Od 10:00 do 14:00  budeme mať pozorovacie stanovisko na cípe nad prehradením Dunaja v Čunove pri prístavisku Modrá čajka. K dispozícii vám bude odborný komentár a ďalekohľady.

Miesto pozorovania: cíp pri prístavisku Modrá čajka

Prístup: peši zo zastávky MHD Miestny úrad Čunovo (autobus #91), zo zastávky MHD Areál vodných športov (autobus #90) alebo autom.

Terén: rovinatý

Na akciu je nutné sa prihlásiť e-mailom na info@watching.sk, špecifikujte prosím, o ktorý časový interval máte záujem. Keďže sa nejedná o stretávanie v interiéri, podľa našich informácií nie je potrebný režim OTP. Aby sme obmedzili počet ľudí na jednom mieste naraz, je potrebné prihlásiť sa e-mailom na konkrétny čas. K dispozícii sú časové rozostupy v polhodinových intervaloch. V prípade, ak sa nebude jednať o osoby z jednej domácnosti, je nutné pri vzdialenosti menšej ako 2 metre používať prekrytie horných dýchacích ciest.

Účastnícky poplatok dobrovoľný. Účastníkom poskytneme na zapožičanie ďalekohľady. K dispozícii budú aj príručky na určovanie vtáctva a monokulárny ďalekohľad. Odporúčaná cena na osobu: 3 €.

Akcia je vhodná aj pre návštevníkov s deťmi.

 

Viac info na: https://www.watching.sk/.../orliak-morsky-a-vodne.../ 

 

Podujatie, ktoré usporadúva Watching sk