Vyhľadať podujatie
events/2020/06/admid0000/images/99_dan_1931_1.jpg

PARAMENTÁR - VÝSTAVNÝ EXPONÁT

Utorok 19.01.2021, 10:00
Paramentár je uzatvárateľný nábytok – skriňa, podobná komode alebo sekretáru, s dvierkami na zámky, ktorý slúži na uskladnenie liturgických rúch a predmetov. Liturgické predmety sa uchovávajú v sakristii, postrannej chrámovej miestnosti, kde sa kňaz s asistenciou pripravuje na slávenie bohoslužby. Usmernenie na zariadenie sakristie vydal Tridentský koncil (1545 – 1563), podľa ktorého sa v sakristii mal nachádzať stôl, kľačadlo a pred ním text modlitieb pred omšou a po omši; kríž, obraz biskupa a pápeža, umývadlo s uterákom, kde si kňaz pred liturgiou umýval ruky a paramentár.

Názov nábytku: Paramentár
Typologické zaradenie: Chrámový mobiliár (sakrálny nábytok)
Autor: neznámy
Proveniencia a datovanie: Uhorsko (Orava ?), domáca stolárska práca, okolo 1700
Materiál a technika: Drevo smrekové, rezané, maľba tabuľová
Rozmery: 207 x 320 x 90 cm (výška v najvyššom bode x dĺžka x hĺbka)
Reštaurované: Pamiatkový úrad SR – Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča, 2012
Lokalita: pôvodne Kostol Sv. Juraja v Trstenej
Vlastník: SNM – Historické múzeum, UH 15 365, predmet získaný kúpou v roku 2008 
Paramentár je vystavený na 1. poschodí pred Hudobnou sieňou.

Dvojetážový tabernákulový typ paramentára s dvoma postrannými skrinkami. V spodnej časti zaujme svojou maliarskou výzdobou rustikálneho, ale kultivovaného výtvarného prejavu. Tabuľové maľby s motívom anjelov na dvierkach spodných skriniek i v nadstavci robia pomerne bežnú domácu stolársku prácu výtvarne pôsobivou. Tabuľové maľby sú použité sekundárne, prispôsobené boli konštrukcii zásuvkovej komodovej strednej časti, čo potvrdil aj reštaurátorský výskum. Pravdepodobne pochádzajú zo zaniknutého oltára rímskokatolíckeho kostola v Čimhovej (?). Dvaja anjeli na krídlových dvierkach spodných skriniek držia v pravej ruke ohnivý meč a v ľavej štandardy, ktoré zároveň plnia aj funkciu bandelore, teda nápisovej pásky s biblickým textom v latinčine (miestami nečitateľný). Na nápisovej páske anjela na ľavých dvierkach je text z Evanjelia podľa Lukáša (11, 21): Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea, quae possidet [„Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí"] Na nápisovej páske anjela na pravých dvierkach je časť textu z Knihy Exodus ( 23, 20 – 23) a odkaz na zdroj: NEC CONTEMNEDEUM PUTES: QUIA NON DIMITTET CUM PECCAVERIS: EXOD: XXIII. [... a „neodporuj mu, lebo vám neprepáči vaše previnenia"]. Tento nápis je pravdepodobne len útržkom, resp. nadviazaním na súvislejší text, ktorý mu predchádzal na dnes nezachovaných dvierkach prekrývajúcich zásuvkovú – komodovú strednú časť paramentára. 

Tabernákulová skrinka v hornej odstupňovanej časti paramentára má dvierka pomaľované anjelmi s horiacimi sviecami v ľavej ruke, zatiaľ čo v pravej držia reprezentantov liturgických predmetov – kadidlo a navikulu – ktoré sa uchovávajú vo vrchnej časti paramentára. Skrinka je vo vnútri maľovaná: na vnútornej strane dvierok a zadnej doske je maľba evokujúca nebeskú oblohu so zlatými hviezdami na modrom pozadí spolu s Kristovým monogramom IHS v lúčovitej svätožiare. Výmaľba zodpovedá miestu na uloženie monštrancie. Aj postranné skrinky sú z vnútornej strany maľované. Vnútorná výmaľba dosiek bola odkrytá v procese reštaurovania. 

Anjeli zobrazení v podobe mladíkov s krídlami, ohnivými mečmi, sviečkami a ďalšími atribútmi sú podľa kresťanskej ikonografie Božími poslami, pripravenými chrániť všetko Božie stvorenstvo pred zlom a zvestovať posledný súd. Anjeli na paramentári majú aj symbolickú úlohu strážcov posvätných liturgických predmetov, ktoré sú v ňom uložené.
SNM – Historické múzeum získalo paramentár do svojich zbierok v roku 2008 v zlom stave, preto bol následne kompletne zreštaurovaný.

Trvanie výstavy: od 21. 1. 2020 do 21. 9. 2021
Otvorené: denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 h, posledný vstup o 17.00 h.

Text © Alena Piatrová
kurátorka SNM – HM
Foto © Daniel ZacharMiesto konania

Ďalšie termíny


19. 01. 2021 Utorok 10:00 - 18:00 Bratislava SNM - Historické múzeum
19. 01. 2021 Utorok 10:00 - 18:00

20. 01. 2021 Streda 10:00 - 18:00 Bratislava SNM - Historické múzeum
20. 01. 2021 Streda 10:00 - 18:00

21. 01. 2021 Štvrtok 10:00 - 18:00 Bratislava SNM - Historické múzeum
21. 01. 2021 Štvrtok 10:00 - 18:00

22. 01. 2021 Piatok 10:00 - 18:00 Bratislava SNM - Historické múzeum
22. 01. 2021 Piatok 10:00 - 18:00

23. 01. 2021 Sobota 10:00 - 18:00 Bratislava SNM - Historické múzeum
23. 01. 2021 Sobota 10:00 - 18:00