Vyhľadať podujatie

POKLADY ŽIDOVSKÉHO MÚZEA V PREŠOVE II

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Bratislavská synagóga zažiari pokladmi spred stáročí

Historické svadobné zmluvy, ktorých tajomný príbeh možno nemá obdobu na svete, kreslo pre židovskú nevestu z 19. storočia či viac ako dvesto ročný pas židovského obchodníka. Aj takého vzácne artefakty si bude môcť verejnosť po prvýkrát pozrieť na novej výstave Židovského komunitného múzea, ktoré sídli v jedinej zachovalej bratislavskej synagóge.

Aktuálna výstava Poklady Židovského múzea v Prešove II sa začne 17. júla 2020 a potrvá do 9. októbra 2020.

Výstava nadväzuje na minuloročný projekt, ktorý predstavil návštevníkom znovuobjavené poklady zo zbierky historicky prvého židovského múzea na Slovensku, ktoré vzniklo pred takmer sto rokmi, v roku 1928 v Prešove.
Zbierka, ktorá obsahovala asi 1500 predmetov, bola počas druhej svetovej vojny skonfiškovaná a takmer zázrakom prežila holokaust aj komunistický režim. „Dnes predstavuje neoceniteľné historické a vizuálne svedectvo o stratenom svete predkov,“ zdôrazňuje hlavná kurátorka Židovského komunitného múzea Jana Švantnerová s tým, že táto kolekcia stelesňuje ozajstný klenot medzi európskymi zbierkami judaík.

Výstavný projekt je výsledkom spolupráce veľkého tímu s medzinárodnou účasťou a renomé.

Unikátny exponát - kreslo pre nevestu

Medzi najatraktívnejšie predmety na výstave patrí unikátny exponát – kreslo pre židovskú nevestu. Pôvodne pochádzalo z Ortodoxnej židovskej obce v Košiciach a dal ho zhotoviť dobročinný ženský spolok, ktorého poslaním bolo napríklad pomáhať chudobným nevestám pri vydaji. V rámci zbierky prešovského múzea patrilo k najcennejším artefaktom. Na takzvanom čestnom kresle sedela nevesta pred sobášom a lúčila sa s priateľkami, ktoré jej spievali aj nariekali o radostiach a strastiach manželského života. Keďže bolo kreslo značne poškodené, pre projekt ho zreštaurovali dve popredné slovenské odborníčky. Okrem obnoveného kresla pre nevestu je výstava spestrená aj niekoľkými vzácnymi synagogálnymi textíliami.Neznámy a nepoznaný archív

„V tomto roku vystavujeme tridsať predmetov, prevažne z archívneho fondu, ktorý bol takmer neznámym a nepoznaným pokladom židovskej histórie,“ vysvetľuje riaditeľ Židovského komunitného múzea Maroš Borský. Až šesťsto strán dokumentov siahajúcich od 17. storočia až po začiatok druhej svetovej vojny pre výstavu skúmala popredná zahraničná odborníčka. Na výstave sa ocitli aj právne doklady udalostí životného cyklu: medzi nimi aj dve pozoruhodné židovské sobášne zmluvy – ketuby, ktorých príbeh možno nemá obdobu na svete a pre bratislavskú výstavu ich analyzoval uznávaný profesor z Jeruzalema, či get (doklad o rozvode) na zdokumentovanie rodinného stavu.

Niektoré dokumenty majú súvis s finančnými záležitosťami, ako napríklad získavanie peňazí pre synagógy alebo pre učencov vo Svätej zemi, nachádza sa medzi nimi aj osvedčenie o rabínskom vzdelaní. Zaujímavé sú doklady, ktoré pochádzajú z interakcie židovského obyvateľstva s majoritnou spoločnosťou ako napríklad cestovné povolenie – pas z roku 1811 pre obchodníka, vojenský prepúšťací list z roku 1800 pre židovského mládenca alebo doklad o protižidovskej diskriminácii v Prešove. Hlavným motívom aktuálnej výstavy sa stal jubilejný album venovaný Adolfovi Propperovi pri príležitosti 25. výročia jeho pôsobenia na čele advokátskej komory v Prešove. Album obsahuje 119 podpisov členov advokátskej komory vrátane Pavla Országha-Hviezdoslava, popredného slovenského spisovateľa.

Na výstave sú spolu s okázalejšími muzeálnymi objektmi predstavené aj skromnejšie predmety. Odlišujú sa esteticky, avšak pri pohľade na atramentom popísane staré papiere či pergameny možno získať omnoho komplexnejšie a dokonca zmyslovému prežívaniu bližšie znalosti o židovskej minulosti.Pre budúce generácie

„Výstava je súčasťou viacročného úsilia zameraného na dokumentáciu, výskum, reštaurovanie, publikovanie a vystavovanie tejto jedinečnej zbierky judaík, ktorá je neoceniteľným pokladom židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku,“ vysvetľuje Maroš Borský. Neoddeliteľnou súčasťou bolo rozsiahle reštaurovanie a konzervovanie vystavených objektov, čo zachránilo objekty pred zničením a zachová ich pre budúce generácie. Židovské komunitné múzeum tak pokračujeme v bádaní zakladateľa prvého židovského múzea a priekopníka ochrany židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku Eugena Bárkánya, na ktorého odkaz a sen nadväzuje.

K výstave vychádza 256-stranová slovensko-anglická publikácia zahŕňajúca štúdie medzinárodného výskumného tímu o zbierke prvého židovského múzea na Slovensku.

Návštevníci si výstavu môžu pozrieť v Židovskom komunitnom múzeu každý piatok a nedeľu od 10 h. do 16 h. (okrem židovských sviatkov).

Trvanie výstavy: 17. 7. - 9. 10. 2020
Otvorené: piatok 10:00 - 16:00, nedeľa 10:00 - 16:00

www.synagogue.sk