Vyhľadať podujatie

PÔVAB KANÁLOVÝCH A HYDRANTOVÝCH POKLOPOV

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Výtvarné spracovanie v teréne zaujímavých poklopov pod odborným vedením akademického maliara Dušana Sekelu, najmä technikou frotáže a otláčaním.

Materiál a pomôcky dodá organizátor. Zraz v klubovni Zichyho paláca.

Nutná registrácia do 23. 9. na beata.tarjanyiova@staremesto.sk; +421 911 238 714, online prihlásenie na www.staremesto.sk/kurzy