Hľadáte svoje miesto na Zemi? Už ste kúpili pozemok? Už bývate? Na čo všetko treba myslieť predtým, než začneme “kresliť” svoj sen do permakultúrneho dizajnu? Prevedieme vás úskaliami, o ktorých treba vedieť včas. Kataster nehnuteľností, vecné bremená v LV, územný plán obce, inžinierske siete. A čo býva skryté? Limity prírodného prostredia, susedské vzťahy, história miesta, zdroje materialov, sociálne zázemie. ktoré môžu ovplyvniť realizáciu nášho dizajnu a budúcu prevádzku. Pripravili sme pre vás zoznam úloh, ktorý vám pomôže zozbierať dôležité informácie potrebné k uskutočneniu vášho sna.

Dátum: 9. február 2022   
Čas: 17:00 - 19:00
Lektorka: Katarína Trizuliaková      
Cena: 12 €

Prihlásenie: skola.permakultura.sk