Prvá ČSR v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky
Virtuálna prezentácia zbierkových predmetov, od júna 2020, msap.sk/pre verejnosť

Vybrané viac ako storočné školské zbierky z fondu múzea sú ukážkou toho, aký charakter malo z historického hľadiska vzdelávanie v období rokov 1918 – 1938. Školstvo v prvej Československej republike bolo odrazom vtedajších hospodárskych, politických i sociálnych pomerov, čo dokonale prezentujú aj zbierkové predmety, ktorých výskum bol v roku 2018 kolektívom pracovníkov múzea prezentovaný vo forme katalógu. Každý zbierkový predmet má svoj jedinečný príbeh. Stačí sa len začítať...

www.msap.sk│FB: Múzeum školstva a pedagogiky