Vyhľadať podujatie
events/2020/01/admid0000/images/7ea69437-33ad-11ea-8f2e-000c29a578f8.jpg

re-selected: Ideály

re-selected: Ideály ; Réžia: rôzni, verzie: OR, jazyky: ces, slk

Režisér: Július Matula, Štefan Kamenický, Dušan Hanák, Pavel Juráček

Program začína filmom, ktorý nebol prijatý do Oberhausenu (Som prekliaty fotograf), následne sa vracia v čase troma ďalšími titulmi, ktoré sa tam premietali a odrážali rôzne aspekty čs. novej vlny, ako ju videli západonemeckí filmoví diváci. V programe bude premietnutý aj film Dušana Hanáka Učenie ocenený na festivale v roku 1966 Veľkou cenou. Program uzatvára kafkovské podobenstvo Postava k podpíraní, ktoré sa stalo najviac diskutovaným filmom festivalu v roku 1964 a získal aj Veľkú cenu. Znamenal veľmi pôsobivé predstavenie novej vlny, tým ako prepojil vnímanie filmu a spoločenských zmien konca 60. rokov. Premietnuté budú filmy: Som prekliaty fotograf, Ideály, Učenie, Postava k podpíraní.

Som prekliaty fotograf,
Július Matula 1969 (14´)
Dokumentárny film o tvorbe slovenského fotografa Pavla Hudeca.

Ideály,
Štefan Kamenicky 1968 (15´)
Dokumentárny film o generácii, ktorá v čase najtvrdšieho kultu v päťdesiatych rokoch hľadala svoje miesto v živote.

Učenie,
Dušan Hanák 1965 (14´)
Dokumentárny film o učňovskej mládeži, ktorá vstupuje do praxe i do života.

Postava k podpíraní,
Pavel Juráček, Jan Schmidt 1963 (40´)
„Kafkovské zobrazenie absurdných situácií, súvisiacich s obdobím kultu, ktorého absurdnosť sme si nedokázali uvedomovať.“ (P. Juráček) – 35mm kópia z archívu Kurzfilmtage Oberhausen s nemeckými titulkami.