Našu dennú pohybovú aktivitu môžu aktuálne epidemiologické opatrenia významne redukovať. V spojení so sociálnou izoláciou sa znižuje naša odolnosť voči vírusovým infekciám a zvyšuje riziko poškodenia nervového systému.

PREČO SA UDRŽAŤ V POHYBE POČAS PANDÉMIE?
Množstvo klinických štúdií presvedčivo poukázalo na to, že obezita, vyšší vek, cukrovka 2. typu a hypertenzia sú hlavnými rizikovými faktormi ťažšieho priebehu ochorenia COVID-19, ktorý si vyžaduje hospitalizáciu, intenzívnu starostlivosť a predstavuje vyššie riziko úmrtia. Sedavosť prehlbuje riziko vzniku obezity, cukrovky alebo hypertenzie a prináša tak so sebou riziko ťažkého priebehu COVID-19.

O ČOM BUDEME ROZPRÁVAŤ?

  • Zaradenie bezpečnej pohybovej aktivity do každodennej rutiny
  • Vhodná intenzita cvičenia
  • Online tréningové programy
  • Spôsoby motivácie k pohybu

PROGRAM

  • 18:00 hod. - o tejto téme naživo porozpráva doc. MUDr. Barbara Ukropcová, Phd., vedúca pracovníčka Biomedicínskeho centra SAV
  • 18:30 hod. - po skončení prednášky bude priestor na otázky divákov

Online cez Facebook Live -  Westend Bratislava