Víkendový seminár venovaný Tolkienovej ságe „Pán prsteňov", jej podobnostiam s klasickou mytológiou a jej hodnote pre ľudské sebapoznávanie a vnútorný rast.


Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Kto bol J. R. R. Tolkien?
  • Symbolické paralely medzi „Pánom prsteňov" a hrdinskými mýtmi.
  • Filozofické myšlienky a zákonitosti života v diele.
  • Symbolika jednotlivých postáv z pohľadu klasickej filozofie aj modernej psychológie.

John Ronald Reuel Tolkien, anglický spisovateľ a jazykovedec, sa preslávil najmä svojím dielom „Pán Prsteňov", ktoré je zaraďované do žánru fantasy, avšak toto dielo má veľa spoločných prvkov s tradičnou mytológiou a sú v ňom použité mnohé nadčasové univerzálne symboly a filozofické myšlienky.
Na seminári sa pozrieme na mnohé symbolické prvky v jeho diele, ktoré sú zaujímavé z hľadiska mytologického, ale aj ľudského a filozofického. Psychologickým kľúčom nahliadneme prostredníctvom deja a postáv do vlastného vnútorného sveta a zoznámime sa so zákonitosťami, ktoré vládnu tak v prírode, ako aj v človeku. Sila priateľstva, statočnosti, schopnosti vytrvať v boji za svetlo, schopnosť stretnúť sa s vlastným tieňom, zmysel pre česť, nádej... tieto a aj iné témy budú predmetom nášho záujmu na seminári.
Prostredníctvom diela „Pán prsteňov", v ktorom sa nachádza mnoho prvkov klasickej filozofie aj modernej psychológie budeme spoločne hľadať inšpirácie pre vlastný vnútorný rast a rozvoj.

Dĺžka trvania: 4 hodiny s 2 prestávkami

Počet účastníkov je obmedzený na 40 osôb.
Vstupné: 20 €, študenti a seniori 15 €