Poď na jesenný splav.

09:00 VK Dunajčík (Klokočova 5, BA Petržalka)
Vyberieme lode, rozdelíme posádky a ideme na vodu.

12:00 Otvorená Lodenica (Veľký Zemník)
Odložíme lode a vytiahneme gril

13:00 Cesta späť
Pešo, autobus, taxík, ...

Vhodné najmä pre vodákov, ktorý neprevrátia kanojku, vedia čo si majú obliecť, obuť atď.