Komunitné online stretnutie Teplá vlna, ktoré sa bude venovať téme šikany LGBTI ľudí na Slovensku sa koná 9. apríla o 18:00.

Nadávky, vyhrážanie sa, fyzické útoky, obťažovanie na sociálnych sieťach. Podľa Agentúry pre základné práva má skúsenosť so šikanou v škole až 40% LGBTI ľudí na Slovensku, pričom môže ísť o špičku ľadovca. Pomoc pritom hľadalo minimum z nich. S novými médiami sa zmenili metódy obťažovania, kyberšikane čelí 27 percent LGBTI detí.

Ako vytvoriť na školách bezpečné prostredie? Komu sa zdôveriť? Ako by sa mal človek obrániť? A keď už šikanu zažil, ako sa s ňou môže vyrovnať v dospelosti? Aké sú vaše skúsenosti s comingoutom na školách a so šikanou? Je vôbec na škole dostupné poradenstvo a pomoc citlivá na špecifická LGBTI+ študentov a študentiek?

Podujatie bude viesť psychológ a vedúci NOMANTINELS Andrej Kuruc a publicista Marek Hudec.

Ako u nás prebieha sociálna, medicínska a právna tranzícia, aká je zdravotná starostlivosť spojená s ňou na Slovensku, a čelia transrodoví ľudia predsudkom nielen v širšej spoločnosti, ale aj v queer komunite? Ako ich správne a s úctou oslovovať?

Na stretnutie je potrebné prihlásiť sa cez online formulár.