Tradičný výstup Devínskonovovešťanov na Devínsku Kobylu

- pre účastníkov zo skupiny odchádzajúcej od Istra Centra je na Kobyle pripravený spomienkový darček

Zraz: pred budovou Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
Organizuje: Istra Centrum a Turistický klub AŠK Inter Bratislava

Zmena programu vyhradená!

Konanie podujatí je podmienené platnými protipandemickými opatreniami.