Galéria TYPO&ARS na Roľníckej 349, Bratislava-Vajnory pripravila pri príležitosti svojho 25. výročia ďalšie stretnutie výtvarníkov vo forme otvoreného výtvarného salónu – Vajnorského výtvarného salónu, na ktorom svoje práce vystavuje 11 výtvarníkov – Viera Čepcová (kombinovaná technika, šperk), Andrej Čepec (glazovaná keramika), Peter Čepec (smalt), Ján Feranec (olejomaľba), Yvonna Hanáková (pastel), Peter Mandzjuk (asambláž, akryl), Igor Kaplan (kovaná oceľ), Eliška Kukučková (tapiséria, linoryt), Rudolf Legel (olejomaľba), Viktória Ondrušová (pastel), MichalŠkrovina (maľba na skle).
         
Tradícia otvorených výtvarných salónov je v našom regióne skutočne úctyhodná – siaha až do roku 1978, kedy sa zišli štyria priatelia (Peter Blubla, Peter Čepec, Jozef Valček a Karol Zuzák) a povedali si, že sa pokúsia o nemožné — uskutočniť salón nezávislých výtvarníkov podľa vzoru parížskych salónov nezávislých z konca 19. stor. Salón bez obmedzení, aby na ňom mohli vystavovať všetci tí, ktorí nesmeli vystavovať, všetci tí, ktorí nemohli, nechceli alebo nesmeli študovať na Vysokej škole výtvarných umení. Ale keď má človek 24 rokov, nič nie je nemožné ani v čase totality a reálneho socializmu — ešte v tom istom roku otvorili v Ivanke pri Dunaji 1. Salón nezávislých výtvarníkov. Princíp týchto salónov je ten, že každý výtvarník sa môže zúčastniť s prácami, ktoré sám uzná za vhodné a nik mu ich nemôže vylúčiť z politických, náboženských alebo iných dôvodov. Nezávislých preto, lebo išlo o výtvarníkov, ktorí v tých časoch nesmeli oficiálne vystavovať, alebo nechceli svoju tvorivú činnosť vtesnať do úzkych mantinelov socialistického realizmu. Prvé salóny (1978-1989) sa konali v Ivanke pri Dunaji a trvali maximálne 3 dni (väčšinou cez sviatky), aby cenzori z ÚV KSS  sa to nestihli včas dozvedieť a zavrieť výstavu. V rokoch totality sa salónov zúčastnilo desiatky autorov, ktorí takto mohli verejnosti predstaviť mnohé práce, ktoré by inak neopustili priestory ich ateliérov.

Po roku 1996 prevzala štafetu týchto salónov Galéria TYPO&ARS, v jej priestoroch bolo zrealizovaných už 7 otvorených výtvarných salónov, našťastie už bez problémov s cenzormi. Ako pri predchádzajúcich salónoch, aj teraz je  nahliadnutiu skutočne pestrá zmes výtvarných techník a zaujímaví autori.
 
Trvanie výstavy: 7. 4. - 30. 8. 2020

Galéria TYPO&ARS
Roľnícka 349, Bratislava-Vajnory, tel.: 0903 477 074
cepec@typoars.sk, www.typoars.sk
Otvorené na požiadanie