Vyhľadať podujatie
events/2020/04/admid0000/images/05.jpg

VIRTUÁLNA PRECHÁDZKA VÝSTAVOU MEDZI/SVETY

Bratislava, Galéria 19
Utorok 01.12.2020,

Galéria 19 otvára svoje dvere návštevníkom online! Pripravila si pre vás virtuálnu prechádzku výstavou českého sochára a pedagóga Petra Stanického Medzi/Svety. Petr Stanický je sochárom, pre ktorého materiály ako sklo, drevo, hlina alebo kov nepredstavujú hlavný tvorivý menovateľ, ale práca s nimi je vždy podriadená autorskému zámeru a uvažovaniu. Dôležitý je pre neho site specific princíp, rešpektujúci priestor a atmosféru. Rozhovor s umelcom o výstave najdete aj na Denníku N.

Priestor prehovára silnejšie než objekt, hovorí sochár Petr Stanický, ktorý v Bratislave vystavil svoje netradičné práce zo skla.

Virtuálna prehladka: www.galeria19.sk
Denník N: dennikn.sk


Kurátorka: Katarína Bajcurová

Petr Stanický je sochár, ktorý pracuje aj so sklom. Vymyká sa však z rámca tradične chápanej disciplíny sklárskeho výtvarníctva. Nezdôrazňuje krásu, ani estetiku materiálu, ale zdôrazňuje skôr jeho rudimentárne vlastnosti, napríklad, istú priemyselnú surovosť, alebo tiež špecifickú svetelnosť, transparentnosť či schopnosť odhmotňovania a vytvárania virtuálneho priestoru... Je totiž sochárom v pravom zmysle slova, tvorcom, pre ktorého materiál – či už je to sklo, drevo, lepenka, hlina alebo kov – nepredstavuje hlavný tvorivý menovateľ, ale práca s ním je vždy podriadená autorskému zámeru a uvažovaniu, jeho základom je silné minimalistické gesto. Patrí ku generácii súčasných českých tvorcov, ktorí všestranne využívajú otvorenosť nášho sveta a nomádsky sa pohybujú v medzinárodných  kontextoch súčasného vizuálneho umenia. Stanický pracuje s priestorom a myslí v priestore, a hoci sa figúra vytratila z jeho diel, jej prítomnosť ostáva stále citeľná. Aj preto, že jeho sochy a inštalácie sú vlastne „metaforické“ architektúry par excellence a architektúra ako taká je priestorom ľudského bytia. Istý čas pobudol v New Yorku, pôsobí a tvorí v Zlíne, v mestách, ktoré napriek rozdielom a vzdialenostiam niečo podstatné spája, a tým spojivom je racionálny, funkcionalistický, industriálny genius loci. Stanický tak základné stavebné prvky daných miest – ba dalo by sa povedať „svetov“ jeho fiktívneho Metropolisu  – transformuje do vymyslených, i keď v čomsi pocitovo analogických, ním vytvorených, priestorových, materiálových a vizuálnych štruktúr. Sú si podobné so svojimi predobrazmi, avšak nie sú s nimi totožné. Jeho sochy a inštalácie – „architektúry“ (často určené pre konkrétne miesto) jednoduchých a neraz strohých geometrických tvarov, niekedy ozvláštnených určitou odchýlkou, majú dynamickú osnovu (ktorá sa mení v priestore v súvislosti s pohybom diváka), zosobňujú akési energetické toky priestorov, do ktorých sú určené, procesuálne sa dejú a menia aj atmosféru daného miesta. Tomu zodpovedá tiež využitie materiálov, ktoré v sebe nesú aj istú ikonickú – priemyselnú – stopu, drôtené siete, nerezové plechy a cementové dosky, sklené tabule alebo trubice. Práve stret a prepojenie rozdielnych a často protikladných fenoménov, rôzne kombinovaných materiálov a skupenstiev, pevného a tekutého, priehľadného a nepriehľadného, organického a anorganického, racionálneho a intuitívneho, robustne cítenej artistnej formy s nájdeným tvarom, princípov konštrukcie a deštrukcie, resp. dekonštrukcie, danosti a náhody, chaosu i poriadku etc., vnáša do jeho diel znepokojivé významové napätie a nasycuje zdanlivo neživú hmotu pôsobivým duchovným – a ľudským – akcentom.

Katarína Bajcurová, február 2020


Viac informácií: www.galeria19.sk


Místo konání: Bratislava, Galeria 19, Lazaretská 19

Datum:
Od: 1.4.2020
Do: 31.12.2020

Organizátor: České centrum je spoluorganizátor akce


Miesto konania

Ďalšie termíny


01. 12. 2020 Utorok BRATISLAVA Galéria 19
01. 12. 2020 Utorok
BRATISLAVA Galéria 19

02. 12. 2020 Streda BRATISLAVA Galéria 19
02. 12. 2020 Streda
BRATISLAVA Galéria 19

03. 12. 2020 Štvrtok BRATISLAVA Galéria 19
03. 12. 2020 Štvrtok
BRATISLAVA Galéria 19

04. 12. 2020 Piatok BRATISLAVA Galéria 19
04. 12. 2020 Piatok
BRATISLAVA Galéria 19

05. 12. 2020 Sobota BRATISLAVA Galéria 19
05. 12. 2020 Sobota
BRATISLAVA Galéria 19