Toto leto do centra Bratislavy prileteli drôtené vtáky z celého sveta! Ak sa prídete pozrieť do Primaciálneho paláca, môžete vidieť exotické papagáje, chránených hlucháňov, ale aj neskutočne pažravého pelikána i ďalšie drôtené operené skvosty.

Nad dielami strávili autori hodiny, týždne, niekedy až mesiace tvrdej práce – rozklepávania pružiniek, prišívania drôtom, ohýbania a tvarovania. Výsledok však stojí za pozretie a zaslúži si uznanie nielen kvôli uboleným rukám drotárov. Rozmanitosť štýlov a nápadov na prevedenie jednotlivých vtáčikov je nesporná a týmto „živým tvorom“ bude venovaná prvá časť výstavy. S návštevou však dlho neváhajte, pretože koncom leta vtáky odlietajú do teplých krajín!

Zaujímavosťou tohtoročnej výstavy je, že pozostáva z dvoch častí, pričom druhá sa venuje prierezu tvorby dvoch manželských drotárskych párov – Ďurčatovci a Majerskí formujú už dve dekády svoj drotársky rukopis. Na výstave uvidíte ich prvé diela i technicky prepracovanejšie objekty – hrady, zámky, zo zvieracej ríše – sumca, jeleňa, ale aj rôzne úžitkové predmety. Táto časť výstavy bude pomyselne mapovať drotársku cestu od začiatočníka až po vyzretých umelcov s vlastným štýlom.

„To, akým spôsobom sa tieto páry vytrvalo venujú drotárstvu a ako ho aktívne prezentujú verejnosti, vzbudzuje obdiv. Preto je na mieste im aj takýmto spôsobom vzdať hold za ich námahu a každoročnú pomoc pri organizovaní výstav“ hovorí Jozef Šabo, kurátor výstavy a člen OZ Galéria drôtu. „Ich drôtovanie nezačalo súčasne, najprv začali drôtovať ženské polovičky párov a následne o pár rokov po nich už drôtovali aj muži – pán Majerský a pán Ďurčat. Na tomto príklade zo života je ale krásne vidieť, aký je drôt čarovný a inšpiratívny materiál.“ dodáva Šabo.

Občianske združenie Galéria drôtu zoskupuje umelcov, ktorí tvoria prevažne z drôtu. Snaží sa formou každoročných výstav udržiavať povedomie verejnosti o drotárstve, jeho histórii, vývoji a približovať formou súčasných diel remeslo verejnosti. Formou tvorivých dielní a workshopov sa venujú individuálne i skupinovo novým vznikajúcim drotárskym talentom.

@galeriadrotu

Názov: Vtáky v drôte – súčasná drotárska tvorba
Kurátor výstavy: Jozef Šabo

Otváracie hodiny: 11:00 – 17:00
Trvanie výstavy: 5.júl – 26.august 2022 (v pondelky zatvorené)
Miesto: Justiho sieň, Primaciálny palác, Primaciálne námestie 2, 811 01 Bratislava