ImunoVital Centrum a ag. Amymon predstavujú výstavu
"Okamih v obraze" výtvarníčky Evy Láskovej.
Kurátorka Ľudmila Pašková
Termín výstavy od 16.11.2020 do 11.1.2021
Moje obrazy sú snahou zachytiť pocit a tému tak, aby výsledná maľba bola zrozumiteľná pre každého. Maľujem hlavne ženy, mestá a abstrakty v rôznych pohľadoch. Táto výstava obrazov je venovaná dvojiciam malieb, ktoré tvoria spolu jeden celok (blíženca). Je to snaha spojiť nespútaný abstrakt so samotnou realitou. Každé dielo pôsobí na diváka subjektívne a práve preto má nekonečno príbehov.
Ing. Arch. Eva Ježíšková Lásková
( Eva Lásková )
Som rodáčka z Veľkého Krtíša. Maľovanie bolo mojím koníčkom od detstva. Absolvovala som základnú umeleckú školu. Na strednú umeleckú školu som nebola prijatá a tak na ten čas moje maľovanie skončilo. Dostala som sa na Strednú priemyselnú školu stavebnú do Lučenca. Keďže tvorenie ma stále bavilo tak som sa prihlásila na Vysokú školu STU – Fakultu architektúry v Bratislave, ktorú som ukončila úspešne s titulom Ing. Arch. Od tej doby som sa venovala hlavne svojej profesii.
Stále mi niečo chýbalo a potrebovala som ventil , tak som sa na podnet manžela vrátila po dlhých rokoch k maľovaniu. Odvtedy neviem prestať a stále ma to posúva vpred malými krôčikmi. Hľadám nové možnosti maľovania, nové témy a príbehy. Som ovplyvnená svojou profesiou, architektúrou, krajinou, stavbami a Bratislavou, ktorú milujem a dala mi domov.
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
www.amymon.sk