Výtvarné spektrum 2021 – šanca pre neprofesionálnych výtvarníkov

Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Bratislavský kraj

vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum

organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre príspevková organizácia Bratislavského samosprávneho kraja

spoluorganizátor: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci neprofesionálni výtvarní tvorcovia vo veku od 15 rokov s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji, prihlásením sa do elektronického formulára www.nocka.sk/chcemsaprihlasit  v časovom rozpätí od 20. 1. do 5. 3. 2021 a následnom dodaní výtvarných prác do Národného osvetového centra v Bratislave, Nám. SNP č. 12 v Bratislave (termín doručovania prác bude vopred oznámený).

Súťaží sa v 2  vekových skupinách – súťažiaci vo veku od 15 do 25 rokov a súťažiaci od  26 rokov. Kategórie sú nasledovné: maľba, kresba a grafika, priestorová tvorba, insitná tvorba, digitálna tvorba, experiment a nájdete ich v propozíciách, ktoré si môžete stiahnuť na www.nocka.sk a  www.moska.sk 

 

Výstava krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže Výtvarné spektrum 2021 sa uskutoční od 9. 4. do 29. 4. 2021 vo Výstavných priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu v Bratislave

Súčasťou vernisáže výstavy - 8. 4. 2021 vo Výstavných priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu je aj odborný seminár s odborníkmi v oblasti výtvarného umenia spojený s odovzdávaním cien.

Výstava je verejná, vstup na ňu je voľný a Vy – milovníci výtvarného umenia, ste na ňu srdečne pozvaní.

 

Hlavní partneri podujatia:

  • Fond na podporu umenia - Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Organizátor podujatia:

  • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.

Partneri podujatia:

  • Národné osvetové centrum, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky