"Ako si chrániť duševné vlastníctvo?" je prvá séria online podujatí s názvom Základné kamene obchodného modelu kreatívcov vysvetľujúcich podstatu správne fungujúceho obchodného modelu podnikateľa – kreatívca.

Zoznámime Vás nie len s teóriou, ale predstavíme Vám aj praktické príklady fungujúcich obchodných modelov, v ktorých správne ošetrené práva duševného vlastníctva tvoria jeden z ich najpodstatnejších základných kameňov.

Termín: streda 02.02.2022 od 14:00 h

Zaregistrovať sa môžete TU⬇️
https://vytvor.me/podujatia

Podujatie sa organizuje cez online platformu WEBEX v trvaní cca 3 hodiny a je bezplatné.

Podujatie je určené pre podnikateľov (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) z podporovaných odvetví kreatívneho priemyslu – architektúra, dizajn, reklama a marketing, IKT.

Ukončenie registrácie: v piatok 21.01.2022 do 12:00 h. resp. po naplnení kapacity online podujatia.
Základné podmienky účasti a organizácia podujatia TU:
https://vytvor.me/podujatia

Online podujatie pre Vás organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu v spolupráci s organizáciou Creative Industry Košice a Slovak Business Agency v rámci projektu CoCo4CCI, ktorý je financovaný z Interreg Central Europe.