Pozývame ťa na Základný kurz liečenia a práce s metódou ThetaHealing®, ktorý ťa naučí techniky vedúce k odomknutiu najvyššieho ľudského potenciálu cez aktiváciu 12 reťazcov DNA.

ThetaHealing® je komplexná meditačná technika, ktorá umožňuje hlbokú a zároveň okamžitú zmenu vo osobnom živote, v partnerstve, vzťahoch, v práci, zdraví. Pomôže vám prežívať plnohodnotný, radosťou naplnený život.

Jadrom tohto kurzu je osvojenie a precvičenie si techník, ktoré vám umožnia zmeniť vzorce správania, resp. presvedčenia, ktoré sme si vytvorili sami alebo získali z vonkajšieho prostredia, na základnej, genetickej, historickej alebo duševnej úrovni.

Medzi ďalšie témy patria :
- Rozlišovanie svojej intuície od svojich myšlienok
- Úvod do zhmotňovania
- Intuitívne telesné skenovanie
- Skupinové liečenie
- Čítanie budúcnosti
- Spriaznené duše
- Sedem úrovní existencie

ThetaHealing® Základný seminár je prvý zo seminárov, po ktorom sa stanete certifikovaným používateľom metódy ThetaHealing®. Tento seminár (Basic DNA), pokročilý seminár (Advanced DNA) a technika dolovania (Dig Deeper) sú tri hlavné piliere, ktoré vám umožnia pracovať na sebe do hĺbky alebo ako liečiteľ metódy ThetaHealing®.

Dátum: 6.- 8. mája 2022

piatok od 14:00 - cca 20:00,
sobota od 9.00 - cca 17:00,
nedeľa od 9:00 - cca 16:00.

Miesto konania: Bratislava (miesto bude upresnené)

Kurzom vás prevedie certifikovaná lektorka ThetaHealing®, terapeutka Andrea Valentínyová. Viac info na FB: https://www.facebook.com/andrea.val2 alebo na 0918623366.

Cena za 3-dňový seminár: 379,- eur
Cena zahŕňa trojdňový intenzívny workshop - lektorné, cena za priestory a malé občerstvenie, medzinárodný certifikát, 80-stránový manuál a knihu od Vianny Stibal.

Vašu účasť, či záujem o ďalšie informácie potvrďte mailom na:
lujza.michalovicova@gmail.com, alebo na 0908914631

Počet miest na kurze je limitovaný. Vaše miesto bude záväzne rezervované po zaslaní mailovej rezervácie a po uhradení registračného poplatku vo výške 54,-Eur najneskôr do 27.4.2022 na účet SK18 8330 0000 0021 0078 3283 (Fio banka, a.s.) informácia pre príjemcu uveďte Vaše celé meno + Thetahealing.

Registrácia je potrebná na adrese : https://www.thetahealing.com/seminar-register.html, kód kurzu je 43KSF.

Ďakujeme a tešíme sa na vás
Andrejka a Lujza

Podujatie, ktoré usporadúva BALANCEmónia OZ