Drahé ženy,každá žena má za sebou i pred sebou cestu, ktorá je unikátna. Nikto tou cestou nikdy nekráčal a po nás ani nikdy viac neprejde. Ostanú po nás však stopy, odtlačky. Hlboké, i menej viditeľné. Všade kam stúpia naše nohy, všetko čoho sa dotkneme, slová, ktoré vyslovíme či nevyslovíme sú hlbokou stopou nás samých a všetko naokolo si pamätá, že sme tadiaľ prešli. Avšak stopy našej cesty sa odtláčajú priamo do nás. Ostanú všade. Navonok, no najmä v celom našom vnútri. Sú jazvami a sú aj pohladením, sú otvorenými ranami aj múdrosťou. Na tejto ceste je však každý ideál ilúziou, ktorý nám bráni vidieť sa očami Pravdy, ktorá sa nedokáže dívať bez lásky. Veď výsledkom inakosti nie je chaos,ale celistvosť.

Aké stopy po nás ostanú, ak nám pravdu o nás povie ten, ktorý je Pravda sama?

“Na konci tunela je hmla, na konci hmly je nové ja, na konci mňa je niečo viac…” (Z piesne Slovo chlapa, Simona Magušinová)

KONFERENCIA SA USKUTOČNÍ ONLINE!

REGISTRUJ SA TU: https://stopy.godzone.sk/

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na: nesputana@godzone.sk 

Podujatie, ktoré usporadúva Godzone