Tradičný festivalový maratón Konvergencií so zriedkavo uvádzanými dielami v Bratislave pôsobiacich skladateľov Johanna Nepomuka Hummela a Ernő Dohnányiho, čítanie z textov Milana Lasicu, predkoncertné rozhovory a predstavenie diel laureátov Skladateľskej súťaže Konvergencií 2021 (M. Blažek, R. Grimm, Ľ. Kubizna, B. Tomášková, S. Buch) v Klariskách.
 
BNKH / Blok 1
16.00 / Klarisky / Akadémia komornej hudby
predstavenie diel laureátov Skladateľskej súťaže Konvergencií 2021 (M. Blažek, R. Grimm, Ľ. Kubizna, B. Tomášková, S. Buch)
trvanie koncertu: 40 minút bez prestávky
dobrovoľné vstupné na mieste koncertu
***
BNKH / Blok 2
17:30 – 20:15 / Dom Albrechtovcov a Záhrada Domu Albrechtovcov
Účinkujú:
Peter BIELY, husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello
 
Program:
 •  Rozhovory o hudbe
 •  Béla Bartók (1881 – 1945)
  44 duet pre dvojo huslí Sz. 98 (výber)/44 Duos for Two Violins Sz. 98 (selection)
 • Zoltán Kodály (1882 – 1967)
  Duo pre husle a violončelo op. 7/Duo for Violin and Violoncello in D Minor, Op. 7
 • Ernő Dohnányi (1877 – 1960)
  Serenáda C dur pre sláčikové trio op. 10/Serenade in C Major for String Trio, Op. 10
 • Čítanie z tvorby M. Lasicu
  Boris FARKAŠ / výber zostavil Tomáš HUDÁK
VSTUPENKY BNKH / Blok 2: 12 EUR / 10 EUR zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)
spoločný lístok na celý program BNKH: 22 EUR / 18 EUR zľava
trvanie podujatia: 3 hodiny s 2 prestávkami
***
BNKH / Blok 3
20:45 / Klarisky
 
Program:
 • Ernő Dohnányi (1877 – 1960)
  Klavírne kvinteto č. 2 es mol op. 26/Piano Quintet No. 2 in E-flat Minor, Op. 26
  Peter BIELY, 1. husle/1st violin
  Daniel RUMLER, 2. husle/2nd violin
  Martin RUMAN, viola/viola
  Jozef LUPTÁK, violončelo/cello
  Miki SKUTA, klavír/piano
 • Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837)
  Klavírne septeto č. 1 d mol op. 74/Septet No. 1 in D Minor, Op. 74
  Martina KUŠTÁROVÁ, flauta/flute
  Matúš VEĽAS, hoboj/oboe
  Martin NOVÁK (CZ), lesný roh/French horn
  Martin RUMAN, viola/viola
  Andrej GÁL, violončelo/cello
  Tibor NAGY, kontrabas/double bass
  Jordana PALOVIČOVÁ, klavír/piano
VSTUPENKY BNKH / Blok 3: 15 EUR / 12 EUR zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)
 spoločný lístok na celý program BNKH: 22 EUR / 18 EUR zľava
trvanie koncertu: 60 minút bez prestávky
 
Bratislavská noc komornej hudby je súčasťou festivalu Konvergencie 2021.
 
Predpredaj vstupeniek a permanentiek:
https://www.konvergencie.sk/listky
Organizátor podujatia sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Pre bližšie informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk.
Zmena programu a účinkujúcich je vyhradená.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partneri festivalu: Hlavné mesto Bratislava, Západoslovenská energetika a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
Ďakujeme aj ďalším partnerom, mediálnym partnerom a podporovateľom.