Autorka Žofia Fridrichová porozpráva o svojej novej knihe Ešte stále snehy na Gerlachu  – básne tatranské, vydanej v roku 2020 vo Vydavateľstve Ostrica tmavá v Starom Smokovci.

Moderuje: Zuzana Šimová
Vstupné: 3 € (Časť zo vstupného bude použitá na podporu a rozvoj Tatranského literárneho fondu)

Rezervácia na uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk; +421908704412