Výstava Casanova a jeho mýtus očami umelcov ponúka možnosť obdivovať ako v rôznych érach 20. storočia, rôzni veľkí umelci vizuálneho umenia – Salvador Dalí, Kees Van Dongen, Rockwell Kent, Paul-Émile Bécat a Federico Fellini, videli mnohostranný mýtus o Casanovi. Doslovná vizualizácia jeho obrazu nebola pre nich ani umeleckým, ani kultúrnym záujmom. Ale ako vnímali tento mýtus, ako bol chápaný a lámaný v ich umeleckej vízii a stelesnený ich špecifickým obrazovým jazykom v dielach, ktoré vytvorili, nám pomáha porozumieť podstate tohto mýtu a tiež nám hovorí niečo nové a relevantné o nás.

Primárnym zdrojom bol mýtus o Casanovi, ale zároveň ich obrázky vedú k metafyzickej perspektíve, ktorá je súčasťou celého ľudstva a ľudskej kultúry a nezávisí na čase. Mýtus o Casanovi, rovnako ako iné, poskytuje príležitosti na široký výklad a zároveň sebapoznanie a spáchanie filozofického aktu, čím nám prináša hlbšie porozumenie sebe samému a svetu, v ktorom existujeme.

Výstava je prístupná od 16 rokov.

vstupné bez zvukového sprievodcu
dospelí – 5€
študenti (do 26 rokov), seniori – 4€ 
skupina (od 10 študentov/seniorov) – 2€

vstupné so zvukovým sprievodcom
dospelí – 6€
študenti (do 26 rokov), seniori – 5€
skupina (od 10 študentov/seniorov) – 3€