Banícke múzeum v Rožňave, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, organizuje letné tematické dni pre deti. Projekt s názvom Cesta nerastov je určený pre deti v dvoch vekových kategóriách: 5 až 9 a 10 až 13 rokov.

Počas letných tematických dní sa deti dozvedia viac o bohatej baníckej histórii Gemera prostredníctvom interaktívnych foriem múzejnej pedagogiky a využitia metód zážitkového učenia. Múzeum chce účastníkov oboznámiť s vývojom banskej techniky (od stredoveku až po súčasnosť) so špeciálnym dôrazom na spôsoby a formy prepravy nerastov.

Aktivity počas letných tematických dní budú prispôsobené vekovým kategóriám a zahŕňajú projekciu dokumentárneho filmu, workshopy s prezentáciou banskej techniky pomocou interaktívnych hier a exkurzie v teréne. Tešiť sa môžu na návštevu banských lokalít, technických a kultúrnych pamiatok.

Plánované aktivity priblížia jednotlivé druhy banskej dopravy, pričom niektoré z nich si budú môcť mladí bádatelia aj vyskúšať prostredníctvom vyhotovených autentických funkčných replík konkrétnych technických prostriedkov (dobový banský vozík, korýtko, kladkostroj).

Záujem o účasť dieťaťa na podujatí treba nahlásiť vopred, keďže kapacita je limitovaná.

Projekt „Cesta nerastov“ – letné tematické dni z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Termíny:

Pre deti vo veku 5 - 9 rokov:

  • 12. 7. 2021 – 16. 7. 2021 v čase 8:00 - 15.30 h
  • 19. 7. 2021 – 23. 7. 2021 v čase 8:00 - 15.30 h

Pre deti vo veku 10 - 13 rokov:

  • 2. 8. 2021 – 6. 8. 2021 v čase 8:00 - 15.30 h

Miesto konania: Banícke múzeum v Rožňave, obec Čučma - banský náučný chodník na Železnej ceste, obec Nižná Slaná – Huta Etelka.

Kontakt:

Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

Ing. Juliána Kelemenová
e-mail: pedagog.sentinel@banmuz.sk 
tel.: 0908 101 060