Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva na vzdelávací online seminár Choreografická tvorba I., ktorý sa uskutoční v stredu 24. februára 2021 od 18. hodiny. Prednáška bude zameraná na choreografickú tvorbu vo folklórnych kolektívoch, základné princípy v tvorbe choreografie a tiež na možnosti získania informačných zdrojov a prameňov. Lektorkou semináru bude Mgr. Art. Lenka Šútorová Konečná z Centra tradičnej kultúry Myjava.
Vzdelávací seminár je bezplatný, verejný a pozrieť si ho môžete na facebook stránke KrkS v Žiline alebo na youtube KrKS v Žiline.
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

 

Podujatie, ktoré usporadúva Krajské kultúrne stredisko v Žiline / Online podujatie