Odhaľte spolu s historikom, archeológom, numizmatikom, kustódom a etnologičkou tajomstvá klenotov, ktoré v sebe ukrýva depozit Stredoslovenského múzea.

Hosť: Filip Glocko  Téma: – Striebro chudobných – o cinárskom remesle a predmetoch v zbierkach Stredoslovenského múzea