V online prednáške budú predstavené závery zo 6-mesačnej práce s verejnosťou ohľadom zámerov týkajúcich sa technickej pamiatky Medený hámor v Banskej Bystrici.

... kde bolo tam bolo, severnej časti Banskej Bystrice leží nevýrazný zhluk priemyselných budov. Nachádza sa rovno pod štvorprúdovkou mestského okruhu, neďaleko od centra mesta. Meno Medený hámor pripomína ulica, ktorá ho lemuje z druhej strany. Nájdete tu autoservis, fitness centrum, či obchod so spojovacím materiálom. Nič, čo by pripomínalo päť storočí nepretržitej metalurgickej výroby.

Čo by si obyvatelia a obyvateľky želali, aby sa na mieste realizovalo v budúcnosti? Pripojte sa na prezentáciu?

Začiatkom roku 2021 vznikla iniciatíva OZ ZA! Medený hámor a primátor Banskej Bystrice zostavil pracovnú skupinu Za záchranu Medeného hámra. Aj vďaka tlaku občianskej a odbornej verejnosti sa podarilo presvedčiť zastupiteľstvo mesta Banská Bystrica, aby odsúhlasilo odkúpenie časti areálu. Zároveň mesto oslovilo kolektív Spolka, aby pomohla zapojiť verejnosť do premýšľania nad budúcim životom a využitím tejto výnimočnej technickej pamiatky.

Realizoval sa dotazníkový prieskum, rozhovory s obyvateľmi a obyvateľkami, a interaktívna plánovacia hra.

Podujatie, ktoré usporadúvajú ZA Medený hámor a Spolka