Pozývame vás na Deň otvorených dverí u GEOLÓGOV, ktorý sa bude konať na pracoviskách Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, Mlynská dolina 1.
Geológia pre deti
• Vyryžuj si vlastné zlato • Môže byť aj bežný kameň priesvitný? • Nie je kompas ako kompas • Chuť čistej vody závisí aj od geológie • Určite je kameň ťažší ako voda? • Jaskyne mali rôznych obyvateľov • Aký veľký je zub mamuta? ... a ešte veľa iného...
Geológia pre dospelých
• Geologické mapy • Geologicko-náučné mapy • Geotermálna energia • Inžinierska geológia • Hydrogeológia • Hydrogeochémia • Ložisková geológia • Mapový server