Dialógy skladateľských poetík, rozhovory klavíra, bicích a sláčikových nástrojov v podobe virtuóznej štúdie „in C“ od súčasnej americkej skladateľky Hannah Lash, pocty Philippa Hurela francúzskemu priekopníkovi spektralizmu Gérardovi Griseymu, novej verzie kompozície Mikiho Skutu a nádhernej jesennej hudby Brahmsovho Klarinetového tria vo verzii s violou. Hudba včerajška i dneška, hudba, ktorá nepozná čas. Hudba, ktorá spája, hudba ako ju na Konvergenciách máme radi. V prvej polovici koncertu sa predstavia dvaja členovia Österreichisches Ensemble für Neue Musik, vynikajúca slovenská klaviristka Nora Skuta a rakúsky hráč na bicích nástrojoch Rupert Struber.
 
  • Nora SKUTA – klavír
  • Rupert STRUBER (AT) – perkusie
  • Martin RUMAN – viola
  • Jozef LUPTÁK – violončelo
 
PROGRAM:

Hannah Lash (*1981)
C pre klavír a vibrafón (2011)
slovenská premiéra
 
Miki Skuta (*1960)
Photo dialóg pre vibrafón a klavír (2021)
 
Philippe Hurel (*1955)
Tombeau – In memoriam Gérard Grisey (1999)
slovenská premiéra
 
Johannes Brahms (1833 – 1897)
Klavírne trio a mol, op. 114 (verzia s violou)
 
Koncert je súčasťou festivalu Konvergencie 2021.
 
Organizátor podujatia sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Pre bližšie informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk.
Zmena programu a účinkujúcich je vyhradená.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partneri festivalu: Hlavné mesto Bratislava, Západoslovenská energetika a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
Ďakujeme aj ďalším partnerom, mediálnym partnerom a podporovateľom.
 
Organizátor podujatia sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Pre bližšie informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk. Zmena programu a účinkujúcich je vyhradená.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partneri festivalu: Hlavné mesto Bratislava, Západoslovenská energetika a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
Ďakujeme aj ďalším partnerom, mediálnym partnerom a podporovateľom.