DOM 2021 expedícia súčasného umenia

WILD FRUIT

 

3. 9. – 18. 9. 2021

Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava

WILD FRUIT opening: piatok 3. 9. 2021, 18.00 – 22.00

WILD FRUIT live: sobota 11. 9. 2021, 14.00 – 22.00

WILD FRUIT afterparty: sobota 18. 9. 2021, 18.00 – 21.00

Otváracie hodiny mimo programu: ut – ne: 14.00 – 19.00

Kto reprezentuje WILD FRUIT?

Vystavujúci umelci

Andrea Uváčiková (SK/CZ) a Zuzana Bartošová (CZ)

Lenka L. Lukačovičová (SK) a Klaudia Korbelič (SK/CZ)

Denisa Slavkovská (SK) a Ľubomír Slovinský (SK)

Šimon Chovan (SK)

Lucia Veselá (SK)

Eden Mitsenmacher (USA/UK)

Petra Čížková (CZ/SK)

Sprievodný program

Plant swap

Erik Pánči (SK)

Ľudmila Machová (SK)

Adriána Vančová – timmi (CZ/SK)

Kasha Potrohosh – beba kush (UA/SK)

Pokračovanie výstavy vo verejnom priestore v spolupráci s projektom Lonely Planet Trnávka

Kurátorky

Martina Ivičič a Marianna Brinzová

Vizuálna identita

Karel Bařina

DOM 2021 expedícia súčasného umenia – Wild Fruit je 7. ročník podujatia DOM, ktorý prezentuje čerstvé a šťavnaté intermediálne umelecké projekty autorov a autoriek zo Slovenska, Čiech a Anglicka. Podtitul expedícia súčasného umenia je špecifický pre daný ročník a predstavuje metaforu objavovania súčasného umenia ako určitého mentálneho výletu mimo priestoru nášho bežného výskytu, aj vzhľadom na opakujúce sa "lockdowny", karantény a stavy uvoľnenia. Téma osciluje okolo vnímania skutočnosti a rôznych uhlov pohľadu na ňu. Wild Fruit nastoľuje otázku, ako prostredie vplýva na jedinca, ako s ním jedinec interaguje a ako ho ovplyvňuje spätne. V jemnej nuanse odkazuje tiež na pandemické podmienky, ktorým sme pri odlúčenosti v izolácii dennodenne čelili, a keď sa nám často počas týchto dní práve vnímanie umenia (v akejkoľvek forme a podobe) stávalo únikom z fyzickej/domácej reality. Wild Fruit z časti nadväzuje aj na minuloročnú tému DOM 2020 – Nová Senzibilita a naďalej hľadá balans medzi človekom, umením, prírodou a technológiami. Nabáda nás, aby sme si prírodu a voľný pohyb v nej viac vážili, pretože je to hodnota, dávno nie taká samozrejmá ako kedysi.

Siedmy ročník podujatia DOM sa opäť ako v roku 2020 koná v Pistoriho paláci na poschodí historickej budovy a v exteriéri jeho dvora. Novinkou je, že pribudla časť expozície vo verejnom priestore v rámci mestskej štvrte Trnávka – Ružinov. DOM 2021 je koncepčne mierne odlišný od doterajších ročníkov. Má podobu približne dvojtýždňovej výstavy so sprievodným programom. Výstavný koncept je založený na prezentovaní umeleckých dvojíc (ktoré nie vždy ako dvojice tvoria) a jednotlivcov s dôrazom na participatívny proces tvorby. Niektoré práce boli do expozície Wild Fruit začlenené kurátorským výberom už existujúcich diel, iné vznikli jedinečne a boli vytvárané ako site a time specific inštalácie reflektujúce tému Wild Fruit a priestor Pistoriho paláca. Diela troch autorských dvojíc – Andrea Uváčiková (SK/CZ) a Zuzana Bartošová (CZ), Lenka L. Lukačovičová (SK) a Klaudia Korbelič (SK/CZ), Denisa Slavkovská (SK) a Ľubomír Slovinský (SK), sa na výstave prelínajú s dielami samostatne tvoriacich a vystavujúcich autorov a autoriek – Šimona Chovana (SK), Lucie Veselej (SK), Eden Mitsenmacher (USA/UK) a Petry Čížkovej (CZ/SK). Autori v rámci inštalácií riešia podtémy a problematiky, ako sú neproduktivita-produktivita-hyperproduktivita, rast, diverzita, unikátnosť, plynutie času, vyčerpanie zdrojov, lokálne verzus globálne, ľudský kontakt a podoby online-offline dialógu, dialóg človeka s prírodou a živlami, uchovávanie fragmentov prírody, životnosť rôznych materiálov a druhov – organických i anorganických a ich procesy a deje, vzťah reálneho prostredia a digitálneho/virtuálneho, roviny prežívania času pandémie, odlúčenia a hľadania „new normal“. Objavuje sa tu tiež tematika prírodných javov a materiálov, ktoré majú vplyv na umeleckú produkciu, vzájomná komunikácia rastlín, styčné body vedy, techniky a vizuálneho umenia, a tiež fenomén spomalenia, kontemplácie a znovunávratu k prírode.

Súčasťou výstavy Wild Fruit je sprievodný program v podobe komentovaných prehliadok a hudobno-experimentálnych vystúpení Kashi Potrohosh aka beba kush (UA/SK) a Erika Pánčiho (SK) a Adriany Vančovej (CZ/SK) aka timmi, ktorí už s podujatím DOM kolaborovali v minulosti a vo svojej tvorbe sa výrazne posunuli ďalej. Diváci sa môžu taktiež zapojiť do workshopu a happeningu pre deti a dospelých, ktoré povedie vizuálna umelkyňa Ľudmila Machová (SK). V priebehu celého trvania podujatia prebieha aj rastlinný swap, kde si môžu návštevníci vymieňať prinesené izbové a úžitkové rastliny za tie, ktoré im ponúka priestor výstavy. DOM tento rok spolupracuje a nadväzuje aj na iniciatívu projektu Lonely Planet Trnávka, ktorý sa sústreďuje na systematické mapovanie identity mestskej časti Trnávka v Bratislave. Vitrína Zora pri areáli KINO ZORA a billboard na zastávke MHD Slovinská v Trnávke sa stali miestom prezentácie diela Goetheho rastlina autorky Petry Čížkovej (CZ/SK) vo verejnom priestore.

Prečo Wild Fruit?

Prostredníctvom výstavy a sprievodného programu sa DOM 2021 expedícia súčasného umenia – Wild Fruit zamýšľa nad tým, ako sa vysporiadať so zmenami, ktoré prinieslo posledných osemnásť mesiacov. Stále výraznejšie a deštruktívnejšie dopady dlhodobých klimatických zmien, rýchlejšie sa meniace pravidlá svetových ekonomík, čas odlúčenia a izolácie spôsobili zmeny aj v našom myslení. Príliš veľa premenných na to, aby sme našli jednoduché riešenie, ako v našich životoch pokračovať ďalej. Dokážeme byť ešte naozaj prospešní, a ak, tak pre koho?

Tohtoročný názov Wild Fruit je inšpirovaný anglickým výrazom pre divoké plody ovocia. Lesné ovocie je celosvetovo rozšírené. Vyskytuje sa najmä v takých oblastiach prírody, ktoré nie sú až také poznačené antropogénnymi aktivitami. Divoké plody rastú na miestach s minimálnym ľudským zásahom sebestačne, pretože koexistujú v symbióze so svojím prirodzeným prostredím. Napriek tomu, že nevyžadujú žiadnu starostlivosť, sú vzácne pre svoje zdraviu prospešné účinky ako divokorastúce „superpotraviny“. Keďže rastú bez pričinenia človeka, naskytá sa tu paralela s ľudskou antropocénnou činnosťou, ktorá, naopak, mohutne ovplyvňuje všetko, čo rastie a existuje na našej planéte. Nie náhodou sa teda Wild Fruit zaoberá aj prehodnocovaním vzťahu človeka, technológie a prírody v trvalo udržateľnej symbióze, čím kontinuálne nadväzuje na minuloročnú tému Novej Senzibility.

Wild Fruit odkazuje na názov posledného nedokončeného rukopisu (Wild Fruits, cca 1859 – 1862) amerického spisovateľa, básnika, filozofa a prírodopisca Henriho Davida Thoreaua (1817 – 1862), ktorého tvorba je dodnes považovaná za majstrovské dielo moderného environmentalizmu. Tento predstaviteľ „nature writing“ a transcendentalizmu (filozofického smeru druhej polovice 19. storočia pochádzajúceho z USA) sa rozhodol prežiť osobný experiment skúsenosti úplného odlúčenia, hľadania jednoduchosti a porozumenia samému sebe, okoliu, spoločnosti a prírody – dobrovoľnou izoláciou v lese. Snažil sa oživiť koncepciu filozofie ako spôsobu života a nielen ako spôsobu reflexívneho myslenia a diskurzu. Henry Thoreau v polovici 19. storočia strávil viac ako dva roky sám v lese pri jazere Walden (Massachusetts, USA). Čas strávený pozorovaním prírody, jej zákonov a monumentálnej sily mu umožnil uvedomiť si všetko podstatné, čo k životu potrebuje, najmä skromnosť a úctu k prírode. Táto skúsenosť mu priniesla vlastnú slobodu, ktorú stavia do protikladu s hmotným blahobytom tých, ktorí sa v ňom nechali dobrovoľne uväzniť. Thoreau už vo svojej dobe kritizoval spôsob, akým väčšina ľudí míňa svoj život triviálnym spôsobom prežívania a nezmyselným zamestnaním, a predstavoval si, ako by človek mohol najlepšie stráviť svoj krátko vymedzený čas. Zaviedol produktívny denný režim ranného a večerného štúdia oddelený dlhou popoludňajšou prechádzkou v prírode. Od svojho ľudského nadradeného ega prešiel (nielen v tvorbe) k pokore, prírode a vnímaniu sa ako súčasti väčšieho celku, ktorý nemá šancu celý spoznať a popísať. Liek na civilizačnú chorobu hľadal a našiel v divočine, ktorú časom lokalizoval aj v ľudskej džungli mestského prostredia. Divočinu tu objavil v malých oázach, ktoré by sa nám mali stať prírodnými chrámami učiac nás veľké životné lekcie bez sprostredkovania predchádzajúcich generácií. Z jeho poňatia Wild Fruits je zrejmé, že divokosť zachováva svet takým, aký nás núti zmeniť náš pohľad na to, kto sme. Ak si dokážeme uvedomiť, že sme (aj keď stále nevysvetliteľne) spojení s hmotou, budeme konať tak, aby sme svet zachránili, pretože ľudské bytosti chránia to, čo milujú a s čím sa cítia byť spriaznené. Každý z nás je vo svojej podstate duchom vo svete hmoty, s ktorým sme v kontakte prostredníctvom tela. Spojenie ducha, tela, hmoty a nekonečný rozsah vzťahov medzi nimi bude vždy obsahovať určité tajomstvo, ktoré musíme neustále objavovať.

„I stand in awe of my body, this matter to which I am bound has become so strange to me. I fear not spirits, ghosts, of which I am one,óthat my body might,óbut I fear bodies, I tremble to meet them. What is this Titan that has possession of me? Talk of mysteries!óThink of our life in nature,ódaily to be shown matter, to come in contact with it,órocks, trees, wind on our cheeks! the solid earth! the actual world! the common sense! Contact! Contact! Who are we? where are we?“  — Henry David Thoreau (1846)

DOM expedícia súčasného umenia (predtým Festival súčasného umenia DOM) každoročne zhmotňuje myšlienku „diela otvoreného miestu“ v podobe skupinovej výstavy vizuálneho umenia so sprievodným programom k aktuálnej téme. DOM je etablovanou nomádskou platformou, ktorá hosťuje v rôznych alternatívnych priestoroch. Snaží sa adaptovať na špecifiká daného miesta so snahou využiť ich na umelecko-prezentačné aktivity. Takouto prezentáciou približuje súčasné vizuálne umenie aj bežnému divákovi, ktorý je dôležitým elementom vo fáze recepcie diela. Podporuje najmä mladú generáciu umelcov zo Slovenska, ale aj zahraničia. Na predošlých šiestich ročníkoch podujatia DOM (2015 – 2020) sa predstavilo viac ako 70 začínajúcich i etablovaných umelcov/umeleckých kolektívov, vystúpilo okolo 40 účinkujúcich, performerov, hudobníkov či hudobných skupín zo Slovenska a zahraničia. Medzi nich patrili: Marie Lukáčová, Juraj Florek, Rišo Kitta, Sebastián Komáček, Mira Podmanická, Ján Hrčka, Marek Jarotta, Ivana Hrončeková, Ondrej Bělica, Jakub Roček, Mária Júdová a ďalší.

www.festivaldom.com 
instagram @festival_dom
facebook @festivaldom2021

Projekt podporil Fond na podporu umenia, mestská štvrť Bratislava-Staré mesto a jej grantová schéma, Bratislavský samosprávny kraj, projekt Lonely Planet Trnávka, Bright – digital printing company a Filament PM – Plasty Mladeč, Zemědělské družstvo Haňovice.