Opera, Opera opier

Opera opier. Tak zvyknú odborníci titulovať toto dielo Mozartovho zrelého génia z posledných rokov majstrovho života. V čom tkvie jeho výnimočnosť? Veď samotný dej – pomerne jednoduchý príbeh smilníka, ktorého prenasledujú obete jeho vášne – nevytvára a priori predpoklad pre vznik opery, ktorá by sa mala do dejín tohto druhu zapísať zlatými písmenami! Hoci Mozart v ničom nevybočuje z klasicistického kompozičného štýlu, hoci nijako nenarúša prísnu štýlovú „regulu", predsa len dáva dielu jasný punc originality, využívajúc pritom všetky polohy hudobného jazyka ako prostriedok pre kresbu charakterov a vzťahov. Autor akoby dôsledne premietal hudobný materiál na iné médium – na plochu sujetu – a každú spevácku ozdobu, každý súzvuk hlasov v ansámbloch, každú zmenu tempa (a tak ďalej a tak ďalej...) odôvodňuje, napĺňa, necháva „nasiaknuť" dramatickým významom. A tak, hoci sme aj navyknutí vykladať dejiny opery v ich chronologickej následnosti, Don Giovanni (tak ako napokon všetky fenomenálne umelecké diela) akoby sa dostával mimo čas a priestor – a fascinujúcou spätosťou hudby s mimohudobnými významami smelo konkuruje najlepším hudobným drámam všetkých období a proveniencií! 

UPOZORNENIE: V PREDSTAVENÍ SA STRIEĽA A POUŽÍVAJÚ STROBOSKOPICKÉ EFEKTY.

Premiéra: piatok 25. máj 2018
Miesto predstavenia: Historická budova


REALIZAČNÝ TÍM
Hudobné naštudovanie:     Vinicius Kattah
Réžia:    Juraj Nvota
Scéna a kostýmy:    Mona Hafsahl
Umelecký maskér a vlásenkár:    Juraj Steiner
Dirigent:    Vinicius Kattah
Zbormajster:    Lukáš Kozubík
Choreograf:    Jaroslav Moravčík
Projekcie:    Lukáš Kodoň
Čembalo/basso continuo:    Vinicius Kattah
Dramaturgia:    Peter Hochel
Asistent réžie:    Vendelína Michna, Eva Nováková
Asistent dirigenta:    Jan Novobilský
Koncertný majster:    Peter Michalík
Korepetítor:    Júlia Grejtáková, Jan Novobilský
Inšpicient:    Viera Hronská, Magdaléna Kovalčíková
Šepkár:    Klaudia Kovalčíková, Magdaléna Kovalčíková

OSOBY A OBSADENIE
Don Giovanni:    Marek Gurbaľ, Marián Lukáč
Komtur:    István Rácz
Leporello:    Michal Onufer, Mihály Podkopájev
Donna Anna:    Michaela Várady, Mariana Hochelová
Don Ottavio:    Maksym Kutsenko, Pablo Cameselle
Donna Elvira:    Tatiana Paľovčíková - Paládiová, Janette Zsigová
Zerlina:    Adriana Banásová, Aneta Hollá
Masetto:    Csaba Kotlár, Martin Kovács
Farár:    Dušan Pásztor