Do Prešova sa vďaka Fondu na podporu umenia, OZ Slniečkovo a našej knižnici, vráti projekt Dotyky 22, ktorého cieľom je do bežného denného zhonu vniesť kúsok umenia v podobe kvalitnej poézie, prednesu a hudby. Pozvanie na tretí novembrový večer s poéziou prijal poet a nestor slovenskej literatúry Ľubomír Feldek. Hudobným hosťom budú speváčka Katarína Šimurka Feldeková a klavírista Richard Šimurka.

Pozývame Vás na tretí novembrový Večer s poéziou

30. novembra 2022 o 17:00 hod.

Hlavná 139, Prešov


Hosť: Ľubomír Feldek

Hudobný hosť: Katarína Šimurka Feldeková, Richard Šimurka


Vstup zdarma