Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom, technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov.

  • I. časť: výroba úžitkových a ozdobných predmetov (vešiak, miska), techniky opletania nádob
  • II. časť: výroba 3D objektu / zoomorfný motív

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

  • I. časť: začiatočníci
  • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

  • I. časť: 2 × 15 hodín / 10 lekcií
  • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 € / jedna časť 

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov

deň / čas / termín konania kurzu / lektor
Utorok / 17.30 – 20.30 / Lucia Nagyová
II. časť: 25. 1. 2022 – 5. 4. 2022

Prihlásiť sa »