EMBARGO - ľudskoprávny festival

9. ročník ľudskoprávneho festivalu EMBARGO, ktorý potrvá od 6. do 8. decembra, bude opäť reflektovať aktuálne témy, ktoré prináša spoločenský vývoj. Ukazuje sa, že verejný diskurz o témach rovnoprávnosti a rovnosti LGBTI+ ľudí je naďalej vo veľkej miere ovplyvňovaný populizmom a šírením strachu z neznámeho, verejný priestor je čoraz viac vystavovaný hybridným hrozbám a dôvera v demokratickosť a transparentnosť verejných inštitúcií pri ochrane ľudských práv sa tým stále viac naštrbuje.

Festival otvorí v utorok 6.12. o 18:00 výstava kresleného humoru a politickej satiry ANTIHYBRID s komentovanou prednáškou Petra Rázusa, ktorý v tomto kurátorskom koncepte reaguje na súčasnú situáciu hybridného ohrozenia. Následná diskusia o 19:00 bude venovaná reflexii vplyvu technológií na naše duševné zdravie pri vykresľovaní obrazu sveta, ktorý nás obklopuje. Odborníci a odborníčky z oblasti psychiatrie, psychológie a digitálnej bezpečnosti budú debatovať o prítomných nástrahách virtuálneho sveta, ako napr. digitálne závislosti, hoaxy, konšpirácie či dezinformácie, a tiež o tom, aké spôsoby vyrovnávania sa s týmito fenoménmi existujú na individuálnej ako aj celospoločenskej úrovni. V stredu 7.12. o 19:00 na festival prinesie košické divadlo Na Peróne interaktívnu, divadelnú spoločenskú hru, v ktore sa diváci stávajú občanmi fiktívnej krajiny a môžu si vyskúšať, ako ich voľba ovplyvňuje dianie v tejto krajine. Posledný deň festivalu bude venovaný ozvenám kampane Slovenská Tepláreň, kde privítame Romana Samotného - majiteľa klubu Tepláreň. Budeme sa s ním rozprávať o tom, ako teroristický čin z 12.10. 2022 na Zámockej ovplyvnil jeho život ako aj spoločenskú klímu na Slovensku.

www.embargofestival.sk