Bratislava│30.september 2022, piatok.

Stará tržnica a okolité lokality, vstup voľný. 

Hlavné podujatie festivalu vedy sa uskutoční v priestoroch Starej tržnice, zároveň budú prebiehať súbežne sprievodné podujatia v ďalších lokalitách v rámci Bratislavy. Obsah podujatia tvoria interaktívne prezentácie výskumníkov a inovátorov, a to formou vedeckých stánkov, prednášok, workshopov, diskusií a hlavný program na pódiu.

Festival vedy sa uskutočnňuje s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Podujatie je pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky a  predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu.

Na príprave programu intenzívne pracujeme.