So vznikom Úradu európskej prokuratúry sú spojené vysoké očakávania verejnosti na Slovensku. Jej vznik sa však nezaobišiel bez komplikácií a náročných vyjednávaní. Po menovaní hlavnej európskej prokurátorky Laury Codruța Kövesi sa pozornosť obrátila na výber európskych prokurátorov a európskych delegovaných prokurátorov a na zabezpečenie zdrojov potrebných na to, aby nový úrad zvládol nápor očakávaných prípadov zneužívania európskych finančných prostriedkov a cezhraničných podvodov s DPH.

PANELISTI

  • Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu (SaS/ECR)
  • Juraj Novocký, európsky prokurátor, člen kolégia prokurátorov za Slovensko (EPPO)
  • Michal Kotlárik, generálny riaditeľ, Sekcia medzinárodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR
  • Zuzana Petková, riaditeľka, Nadácia zastavme korupciu

Diskusiu moderuje Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko

Diskusia sa zameria na otázky:

  1. Aký je stav príprav na začatie činnosti Európskej prokuratúry? Kedy by mohla začať fungovať?
  2. Bude mať vytvorené dostatočné zázemie na to, aby dosahovala výsledky?
  3. Ako je na prácu Európskej prokuratúry a európskych delegovaných prokurátorov pripravený slovenský právny systém, polícia, prokuratúra a súdy?
  4. Koľko európskych delegovaných prokurátorov bude na Slovensku pôsobiť?

V prípade záujmu o účasť na online podujatí sa, prosím, registrujte tu https://forms.gle/GoxEnVHppWxySBZ3A
---
Podujatie organizuje EuroPolicy o.z. v spolupráci s pražskou kanceláriou Heinrich-Böll-Stiftung a EURACTIV Slovensko.