Evanjelický farár, biskup Západného dištriktu evanjelickej cirkvi v Žiline, náboženský publicista, spisovateľ, prekladateľ, literárny historik, politik. Výstava pri príležitosti 135. výročie narodenia. Je inštalovaná na piatich výstavných paneloch a predstavuje život a tvorbu významnej osobnosti prostredníctvom literatúry z fondu Krajskej knižnice v Žiline. Výstava bude sprístupnená verejnosti do konca mesiaca jún na prízemí Krajskej knižnice v Žiline.