Pondelok 7. február 2022 o 18:00 h – prezentácia kurzu

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.

Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Získate praktické rady a tipy pre rozvoj osobnosti a pre odkrývanie svojho potenciálu. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky o zmysle, princípoch a zákonoch života.

Kurz pozostáva z troch blokov:

 1. ETIKA – pomôže nám nahliadnuť do nášho vnútra, našej psychiky a zákonov, ktoré riadia ľudskú bytosť. Umožní nám zorientovať sa v sebe samom a rozvíjať to najlepšie v nás.
 2. SOCIOPOLITIKA – pomôže nám nahliadnuť do zákonov fungovania spoločnosti a medziľudských vzťahov. Prináša nám možnosti, ako sa naučiť harmonicky spolužiť a spolupracovať s ostatnými.
 3. FILOZOFIA DEJÍN – pomôže nám naučiť sa čítať v dejinách a pochopiť ich kontinuitu a logiku. Privedie nás k významu dnešnej doby a k zamysleniu sa nad nami, ako nad jej aktérmi a tvorcami.

Č o vás čaká na kurze:

 • 18 pútavých tém z praktickej filozofie
 • porovnávanie a odhaľovanie súvislostí
 • skúmanie princípov a zákonitostí života
 • nadčasové rady pre rozvoj osobnosti
 • tipy a cvičenia na sebapoznávanie
 • zdieľanie skúseností v priateľskej atmosfére
 • študijné materiály k jednotlivým témam

Viac informácií o témach nájdete na https://www.akropolis.sk/ciele/filozofia/program-UK

Ak to opatrenia umožnia, kurz ako aj prezentačná prednáška budú prebiehať prezenčnou formou v priestoroch Novej Akropolis, Mlynská 2, Košice. V prípade, že opatrenia neumožnia prezenčnú formu, kurz ako aj prezentačná prednáška budú prebiehať online. Najneskôr 3 dni pred prezentačnou prednáškou zverejníme na našej stránke, akou formou budú kurz a prezentačná prednáška prebiehať.

Na prezentačnú prednášku je vstup ZDARMA, ale prosíme sa ZAREGISTROVAŤ mailom na kosice@akropolis.sk alebo na stránke www.filozofiaprezivot.sk najneskôr do 3.2.2022 vrátane.

Kurz bude prebiehať raz do týždňa, vždy v pondelok od 18:00 - 19:30, počnúc 14.2.2022.

Cena kurzu:

 • kurz pozostáva z troch blokov
 • každý z blokov má cenu 25 €/blok, pre študentov a dôchodcov 20 €/blok

Na prezentačnú prednášku je vstup zdarma.

Miesto konania prezentačnej prednášky a bližšie informácie:
Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice
kontakt: 0911 021 980 , 0918 029 413

mail: kosice@akropolis.sk