TÉMY

  • 09:30h - 12.30 h - Mgr. art, Jozef Kolejak - pedagóg VŠMU / ,,Praktická dramaturgia"
  • 14.00 - 17.00 h - Mgr. art. Marek Hollý / Scéna a javisková výprava

Viac na www.studio12.sk