Počas leta srdečne pozývame žiakov, študentov, rodiny a všetkých záujemcov do geologickej badateľne s názvom ,, Geo – piatky v múzeu,,

Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Banícke múzeum v Rožňave pripravilo pre všetkých záujemcov voľnočasovú aktivitu, ktorá sa bude konať v Zážitkovom centre SENTINEL na Šafárikovej ul. č. 43 v Rožňave.

Aktivity, ktoré múzejníci pripravili budú v exteriérovej časti múzea, kde poukážeme na rozmanitosť vzniku hornín a minerálov a návštevníci budú mať možnosť skúmať rôznorodé horniny z regiónu Gemer. Okrem geologickej ukážky čaká návštevníkov aj ukážka z paleontológie a následné hľadanie fosílií v piesku.                      

Ďalším lákadlom je rozpojovanie hornín s geologickým kladivom a ryžovanie zlata, kde každý, kto nájde zlatinku získa aj diplom zlatokopa.                                      

Súčasťou programu je aj diskusia o práci baníkov a hry s dobovými banskými dopravnými prostriedkami.                                                                                  

Podujatie sa bude konať počas letných prázdnin v termínoch 1.7.2022, 8.7.2022, 22.7.2022, 5.8.2022, 12.8.2022, 19.8.2022, 26.8.2022.     

Časový rozsah aktivity je približne 60 minút, v čase od 8.00 do 16.00                  

Cena vzdelávacej aktivity je 2 Eur.

Účasť na Geo-piatkoch je potrebné vopred nahlásiť:
- buď e-mailom na pedagog.sentinel@banmuz.sk
- alebo telefonicky na čísle 0944 786 722, 058 734 40 98    

Tešíme sa na Vás!