Koncerty B cyklu / 21.10.2021 / Dom umenia / 19:00

Štátna filharmónia Košice
Maroš POTOKÁR, dirigent,
Michaela VÁRADY, soprán
Myroslava HAVRYLIUK, mezzosoprán
Maksym KUTSENKO, tenor
Michal ONUFER, bas
COLLEGIUM TECHNICUM, zbor
Tatiana ŠVAJKOVÁ, zbormajsterka
Vysokoškolský umělecký soubor University Karlovy Praha, zbor
Jakub ZICHA, zbormajster

Program:

Christoph Willibald Gluck: Ifigénia v Aulide, predohra
Wolfgang Amadeus Mozart: Rekviem d mol, KV 626

Vstupné: 10/9/8 € zľavnené: 7/6/5 € lóža: 14 €

Koncert je súčasťou Festivalu sakrálneho umenia, s podporou mesta Košice.

Koncert v režime KZ (kompletne zaočkovaní) - podrobné informácie nájdete tu: Režim koncertov v októbri

-----------------------

Gluckova predohra Ifigénia v Aulide z roku 1774 znamenala definitívnu zmenu v dovtedajšom vnímaní hudobnej drámy. Hudba inšpirovaná námetom z antických príbehov obdobia trójskej vojny prináša vzrušený výraz. Toto dielo obdivovali všetci reformátori opery vrátane Berlioza, Liszta a Wagnera. Predohra je postavená na kontrastnom striedaní dvoch tém, expresívnej, majestátnej hlavnej témy s nežne lamentujúcou, lyrickou vedľajšou témou.

Rok 1791 bol pre Mozarta výnimočným a osudovým. Okrem  opery La Clemenza di Tito napísal dve svoje zásadné diela: Čarovnú flautu, nádhernú operu buffa a rovnako slávne Rekviem, dielo opradené legendami, ktoré zostalo nedokončené. V celom Rekviem možno nájsť pokoj voči blížiacej sa smrti. Hudba sa pohybuje medzi temnými hrozbami a sladkými, upokojujúcimi i melancholickými melódiami. Mozart bol viac než rok vážne chorý a pretože bol presvedčený, že bol otrávený a vycítil tak nadchádzajúci koniec, rozhodol sa napísať svoje vlastné Rekviem, poctu sebe samému a svoje posledné vyznanie.

Viac si môžete prečítať v Tlačovej správe.

Zdroj úvodného foto: Štátna filharmónia Košice