Tretia časť cyklu GUIDE CLUB profi bude venovaná požiadavkam na odbornú prípravu sprievodcov cestovného ruchu. Obsah a rozsah prípravy definuje standard STN-EN 15565. Aké sú dnešné kurzy pre sprievodcov?

Reláciu v rámci Svetového dňa sprievodcov pripravila Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu.

Podujatie, ktoré usporadúva SSSCR/Slovak tourist guides association / Online cez Facebook Live