Hudobný večer formácie Vanessa Šarközi & Miloš Bihary Gypsy Jazz Project a Komorného orchestra Konzervatória Tolstého 11 v Bratislave.

VSTUPNÉ: 3€