Koncerty A cyklu │ 23.02.2023 │ Dom umenia │ 19:00

  • Štátna filharmónia Košice
  • Robert JINDRA, dirigent
  • Katarína TURNEROVÁ, harfa
  • Oto REIPRICH, flauta

Program:

Johann Nepomuk Hummel: Mathilde von Guise, predohra k opere
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre flautu, harfu a orchester C dur KV 299
Sergej Prokofiev: Symfónia č. 3 c mol op. 44


Vstupné: 12/11/10 € zľavnené: 9/8/7 € lóža: 16 €


Hoci je Koncert pre flautu, harfu a orchester C dur od Wolfganga Amadea Mozarta napísaný pre neobyklú nástrojovú kombináciu, jeho forma je typická ako pri ďalších Mozartových koncertoch z tohto obdobia. Trojčasťovú kompozíciu uvádza radostné Allegro, napísané v klasickej sonátovej forme a začína sa uvedením dvoch hlavných hudobných tém, rozvíjajácich sa v priebehu časti. Na rozdiel od prvej časti, v ktorej sólové nástroje znejú v hravom dialógu s orchestrom, druhá časť prináša oveľa ľahšiu textúru a flauta s harfou tu prednášajú nádherné melodické línie a elegantne sa s nimi pohrávajú za sprievodu sláčikov. V záverečnom rozjasanom ronde sa k sólistom opäť pripojí celý orchester a vo finálnom energickom návrate úvodnej témy koncert dospeje k svojmu búrlivému záveru.

Symfónia č. 3 c mol Sergeja Prokofieva vychádza zo spracovania hudby k opere Ohnivý anjel. Z koncepcie symfonickej suity sa napokon zrodila štvorčasťová symfónia. S operou má spoločné prvky v podobe pochmúrnej, démonickej a mystickej náladovej atmosféry a expresionistického štýlu. Prvá časť rozvíja tri témy, plné dramatickej sily, vzrušených disonancií, kontrapunktického vrstvenia i komplikovanej rytmiky. Druhá časť predstavuje pestrofarebnú lyrickú epizódu, kým tretie Scherzo sa pohybuje v démonickom, vírivom ošiali inšpirovanom hudbou z finále Chopinovej klavírnej Sonáty b mol. Finále zobrazuje temné vízie stredovekého sveta vo veľkolepej, majestátnej kulminácii.