Predstavujeme hudobné aj partnerské duo Irena a Vojtěch Havlovi, ktoré prinesú hru na violu de gamba, violončelo či tibetské misy. Ich hudobná spolupráca sa píše od polovice 80. rokov a v kontexte doby a vtedajšej hudobnej scény išlo o ojedinelý prístup, ktorý prepájal tradičné a novodobé skaldateľské techniky. Pre univerzalitu a originalitu ich tvorby, dlhé meditačné plochy inšpirované východným myslením a vzájomnú otvorenú a citlivú komunikáciu na pódiu, je pre kritikov a kritičky náročné zaradiť ich tvorbu. Nájdeme v nej prvky early music, ambient, minimalizmus, ale aj poetiku a mytológiu folkovej hudby.

Manželia Havlovci pristupujú k svoje umeleckej tvorbe ako poslaniu šíriť mierumilovné duchovné posolstvo. "Naša túžba hrať je túžbou po slobode," hovoria. Práve vnútorný mier, ktorý hľadali v hudbe, bol jedným zo spôsobov, ako sa vyrovnať s represiou socialistickej totality a možno aj instantnej neuchopiteľnej súčasnosti.
viac v recenzii na album Melodies in the Sand, ktorý na koncert predstavia > https://pitchfork.com/.../irena-and-vojtech-havlovi.../

---
Line Gate je projekt v Prahe usadeného hudobníka Michala Vaľka. Jeho zvuk je charakteristikcý repetívnosťou, zdanlivou nemennosťou a využívaním minimálnych výrazových prostriedkov. Skladby, ktoré sú tvorené dlhými drónmi vyvolávajú psychedelický efekt zapečateného času- kontinuálneho zostupu k radikálnemu zvukovému oprosteniu. Pomocou stredovekého hudobného nástroja - ninery a vlastného hlasu pokúša vytvoriť utopický priestor, v ktorom dekonštruuje časovosť zameranú na výkon a zisk. Zatiaľ posledný album Apex vyšiel koncom minulého roka vo vydavateľstve mappa.

VSTUPNÉ: 5 EUR
Predpredaj tu : https://goout.net/.../irena-a-vojtech-havlovi.../szwroir/