Vyhľadať podujatie

JAZDY NA DETSKEJ ŽELEZNICI

Štvrtok 01.10.2020, 10:30
Pre verejnosť a školy jazdíme každý deň

Pre verejnosť a školy jazdíme každý deň


V októbri jazdíme na detskej železnici každý deň. V pracovné dni iba raz denne o 10:30 z Čermeľa a späť o 12:15 z Alpinky. V soboty (okrem 10.10.) a nedele jazdíme častejšie o 10:30, 12:15, 14:15 a 16:00. Pre školy sme k dispozícii každý deň na objednávku. Krásne jesenné počasie, otvorené vozne detskej železnice a pobyt v prírode je najlepšou ochranou pred jesennými vírusmi.

Viac informácií nájdete na www.detskazeleznica.sk. Cestovné lístky sú dostupné v pokladni detskej železnice v Čermeli a na webe.

www.detskazeleznica.sk│FB: Detská železnica

DO KONCA OKTÓBRA
JAZDÍME KAŽDÝ
PRACOVNÝ DEŇ *

z ČERMEĽA 10:30 - (návrat späť) z ALPINKY 12:15

VÍKEND *
z ČERMEĽA 10:30, 12:15, 14:15, 16:00
z ALPINKY 11:10, 12:55, 14:55, 16:40

* Jazda sa uskutoční pre minimálne 10 platiacich osôb.

BEZPEČNE VÁS AJ V ČASE PANDÉMIE ODVEZIEME DO PRÍRODY.



Miesto konania

Ďalšie termíny


22. 10. 2020 Štvrtok 10:30 KOŠICE Košická detská železnica
22. 10. 2020 Štvrtok 10:30

23. 10. 2020 Piatok 10:30 KOŠICE Košická detská železnica
23. 10. 2020 Piatok 10:30

24. 10. 2020 Sobota 10:30 KOŠICE Košická detská železnica
24. 10. 2020 Sobota 10:30

24. 10. 2020 Sobota 12:15 KOŠICE Košická detská železnica
24. 10. 2020 Sobota 12:15

24. 10. 2020 Sobota 14:15 KOŠICE Košická detská železnica
24. 10. 2020 Sobota 14:15